کنترل پنل های اعلام حریق زیتکس (ZITEX):

اعلام حریق زیتکس تماماً بــــر اساس استاندارد EN 54 طراحی و تولید گردیده اند. کنترل پنل های  ZITEXاز 2 الی 18 زون در دسترس مصرف کنندگان قرار دارد.
خالق زیتکس در خلق سیستم اعلام حریق متعارف خود موارد ویژه ای همچون مقاوم بودن کلیه تجهیزات اعلام حریق در برابر ضربه، لرزش و حریق، متالیزه و دو رویه بودن مدارات الکترونیکی، دارا بودن راهنما و نقشه طراحی و نصب سیستم اعلام حریق را برای متخصصین، کارشناسان و کاربرانی که در زمینه نقشه سیستم اعلام حریق، طراحی سیستم اعلام حریق و نصب سیستم اعلام حریق فعالیت دارند، مهیا نموده است. راهنمای نصب اعلام حریق زیتکس در بسته بندی کلیه قطعات زیتکس در اختیار کاربران و مجریان سیستم اعلام حریق قرار گرفته است.
دارا بودن مدارات SMD، قابلیت شبکه شدن، امکان نصب 20 دتکتور در هر زون، قابلیت تکرار کنندگی، نمایشگر وضعیت زون ها، دارا بودن رله کمکی برای راه اندازی سیستم های جانبی، امکان ایزوله یا حذف کردن یک یا چند زون و امکان تست مهندسی، این ها ویژگی ها و مشخصات فنی دستگاه های مرکزی اعلام حریق زیتکس می باشند.

جستجوی اقلام بر اساس پارامتر
نام:
قیمت: از ريال تا ريال