اقلام موجود فروشگاه اینترنتی امنیت هوشمند

نسخه قابل چاپ

چیدمان بر اساس عنوان محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)

دستگاه ضبط تصاویر
    DVR&UVR
        دستگاه 4 کانال
        دستگاه 4 کاناله BRITON- UVR7404DM-D54B موجود در انبار ۶,۶۵۰,۰۰۰ریال
        دستگاه 4کانال BRITON- UVR6T504H-M147 در انبار موجود نیست ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ریال
        دستگاه 4 کانال BRITON- UVR7TF04Q-D549 در انبار موجود نیست ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ریال
        دستگاه 4 کانال SMART موجود در انبار ۵,۷۰۰,۰۰۰ریال
        دستگاه 8 کانال
        دستگاه 8 کاناله BRITON- UVR7508DM-D58A موجود در انبار ۱۴,۳۳۰,۰۰۰ریال
        دستگاه 8 کانال BRITON- UVR7TG08Q-D589 در انبار موجود نیست ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ریال
        دستگاه 8 کانال SMART موجود در انبار ۷,۸۰۰,۰۰۰ریال
        دستگاه 16 کانال
        دستگاه 16 کانال BRITON- UVR7T816EM-D5C3 موجود در انبار ۱۴,۲۵۰,۰۰۰ریال
        دستگاه 16 کانال smart موجود در انبار ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ریال
        دستگاه 32 کانال
    NVR
        دستگاه 4 کانال
        دستگاه 8 کانال
        دستگاه 8 کانال HIKVISION- DS-7608NI-E1 در انبار موجود نیست ۲۰,۵۶۰,۰۰۰ریال
        دستگاه 8 کانال DAHUA- NVR1A08HS در انبار موجود نیست ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ریال
        دستگاه 8 کانال DAHUA- DH-NVR2108HS-4KS2 در انبار موجود نیست ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ریال
        دستگاه 8 کانال DAHUA- DH-NVR4108HS-4KS2 در انبار موجود نیست ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ریال
        دستگاه 16 کانال
        دستگاه 16 کانال DAHUA- DH-NVR4116HS-4KS2 در انبار موجود نیست ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ریال
        دستگاه 16 کانال DAHUA- DH-NVR4216-4KS2 در انبار موجود نیست ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ریال
        دستگاه 32 کانال
        دستگاه 32 کانال DAHUA- DH-NVR5232-4KS2 در انبار موجود نیست ۶۴,۷۰۰,۰۰۰ریال
        دستگاه 32 کانال DAHUA- DH-NVR4232-4KS2 در انبار موجود نیست ۴۱,۴۰۰,۰۰۰ریال
        دستگاه 32 کانال DAHUA- DH-NVR4432-4KS2 در انبار موجود نیست ۵۴,۳۰۰,۰۰۰ریال
        دستگاه 64 کاناله
        دستگاه 64 کانال DAHUA- DH-NVR5864-4KS2 در انبار موجود نیست ۱۴۵,۸۰۰,۰۰۰ریال
        دستگاه 64 کانال DAHUA- 67 DH-NVR5464-4KS2 در انبار موجود نیست ۱۱۵,۹۰۰,۰۰۰ریال
دوربین مداربسته
    دوربین مداربسته انالوگ(AHD)
        برایتون-BRITON
        دوربین مدار بسته BRITON- UVC35E91 در انبار موجود نیست ۷,۴۴۰,۰۰۰ریال
        دوربین مدار بسته BRITON- UVC35C27Z موجود در انبار ۸,۹۵۰,۰۰۰ریال
        دوربین مداربسته BRITON- UVC52E91 در انبار موجود نیست ۶,۹۰۰,۰۰۰ریال
        دوربین مداربسته BRITON- UVC50E13 در انبار موجود نیست ۶,۴۰۰,۰۰۰ریال
        اسمارت-SMART
        دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل SMART موجود در انبار ۲,۲۰۰,۰۰۰ریال
        دوربین مداربسته 4 مگاپیکسل SMART موجود در انبار ۳,۸۵۰,۰۰۰ریال
        دوربین دام مداربسته 2 مگاپیکسل با روکش لاستیک SMART پلاس موجود در انبار ۲,۵۵۰,۰۰۰ریال
        دوربین بولت مداربسته 2 مگاپیکسل با روکش لاستیک SMART موجود در انبار ۲,۸۵۰,۰۰۰ریال
        دوربین دام مداربسته 2 مگاپیکسل SMART موجود در انبار ۳,۰۵۰,۰۰۰ریال
        سانل-SUNELL
        دوربین مداربسه SUNELL- SN-IRC13-63VD-M موجود در انبار ۱ریال
        دوربین مداربسته SUNELL- SN-IRC13-63FVD-B موجود در انبار ۱ریال
        دوربین مداربسته SUNELL- SN-IPR56-60AKDN موجود در انبار ۱ریال
        دوربین مداربسته SUNELL- SN-IPR54-40AKDN موجود در انبار ۱ریال
        دوربین مداربسته SUNELL- SN-IPR56-40APDN-V موجود در انبار ۱ریال
        دوربین مداربسته SUNELL- SN-IPR54-14APDN موجود در انبار ۱ریال
        دوربین مداربسته SUNELL- SN-IPR56-20AKDN-V موجود در انبار ۱ریال
        سیماران-SIMARAN
        دوربین مداربسته SIMARAN- BE-A4-TM موجود در انبار ۱ریال
        دوربین مداربسته SIMARAN- SM-IR230/AH موجود در انبار ۱ریال
        دوربین مداربسته SIMARAN- SM-IR231/AH موجود در انبار ۱ریال
        دوربین مداربسته SIMARAN- SM-IR242VF/AH موجود در انبار ۱ریال
        دوربین مداربسته SIMARAN- SM-D233IRVF/AH موجود در انبار ۱ریال
        دوربین مداربسته SIMARAN- SM-IR7224/AH موجود در انبار ۱ریال
        دوربین مداربسته SIMARAN- SM-IR7248VF/AH موجود در انبار ۱ریال
        دوربین مداربسته SIMARAN- SM-D72IRVR/AH موجود در انبار ۱ریال
        دوربین مداربسته SIMARAN- SM-D72IRV/AH موجود در انبار ۱ریال
    دوربین مداربسته تحت شبکه(IP)
        اسمارت-SMART
        دوربین تحت شبکه 2 مگا پیکسل SMART موجود در انبار ۵,۸۵۰,۰۰۰ریال
        دوربین تحت شبکه 4 مگا پیکسل SMART موجود در انبار ۶,۸۰۰,۰۰۰ریال
        دوربین تحت شبکه وری فوکال SMART موجود در انبار ۷,۸۰۰,۰۰۰ریال
        دوربین دام تحت شبکه 2 مگا پیکسل SMART موجود در انبار ۵,۸۵۰,۰۰۰ریال
        داهوا-DAHUA
        دوربین مداربسته DAHUA- DH-IPC-HFW4831EP-SE در انبار موجود نیست ۳۲,۱۰۰,۰۰۰ریال
        دوربین مداربسته DAHUA- DH-IPC-HFW5431EP-Z-H موجود در انبار ۳۱,۷۰۰,۰۰۰ریال
        دوربین مداربسته DAHUA- DH-IPC-HFW5231EP-Z12 موجود در انبار ۴۸,۱۰۰,۰۰۰ریال
        دوربین مداربسته DAHUA- DH-IPC-HFW5231EP-ZE موجود در انبار ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ریال
        دوربین مداربسته DAHUA- DH-IPC-HFW4431DP-BAS-H موجود در انبار ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ریال
        دوربین مداربسته DAHUA- DH-IPC-HFW1431SP موجود در انبار ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ریال
        دوربین مداربسته DAHUA- DH-IPC-HFW4231EP-S موجود در انبار ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ریال
        دوربین مداربسته DAHUA- DH-IPC-HFW2431RP-VFS موجود در انبار ۵,۵۰۰,۰۰۰ریال
        دوربین مداربسته DAHUA- DH-IPC--HFW2231RP-VFSIRE6 موجود در انبار ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ریال
        دوربین مداربسته DAHUA- DH-IPC--HFW2231RPZS-IRE6 موجود در انبار ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ریال
        دوربین مداربسته DAHUA- DH-IPC-HFW2531TP-ZS در انبار موجود نیست ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ریال
        دوربین مداربسته DAHUA- IPC-HFW4631EP-SE در انبار موجود نیست ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ریال
        دوربین مداربسته DAHUA- IPC-B1A30 در انبار موجود نیست ۹,۷۰۰,۰۰۰ریال
        دوربین مداربسته DAHUA- DH-IPC-HFW2431TP-ZS در انبار موجود نیست ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ریال
        دوربین مداربسته DAHUA- DH-IPC-HFW4431BP-BAS-H در انبار موجود نیست ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ریال
        دوربین مداربسته DAHUA- IPC-T1A30 در انبار موجود نیست ۹,۷۰۰,۰۰۰ریال
        دوربین مداربسته DAHUA- IPC-D1A30 در انبار موجود نیست ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ریال
        دوربین مداربسته DAHUA- IPC-B2A30 در انبار موجود نیست ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ریال
        دوربین مداربسته DAHUA- EZ-IPC-B1B40P در انبار موجود نیست ۱۴,۲۵۰,۰۰۰ریال
        دوربین مداربسته DAHUA- EZ-IPC-B1B20P-L در انبار موجود نیست ۹,۷۵۰,۰۰۰ریال
        دوربین مداربسته DAHUA- EZ-IPC-T1B40P در انبار موجود نیست ۱۴,۲۵۰,۰۰۰ریال
        دوربین مداربسته DAHUA- EZ-IPC-T1B20P-L در انبار موجود نیست ۹,۷۵۰,۰۰۰ریال
        دوربین مداربسته DAHUA- DH-IPC-HFW1320SP موجود در انبار ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ریال
        هایکویژن-HIKVISION
        دوربین مداربسته مدل HIKVISION- DS-2CD2120F-IS موجود در انبار ۱۶,۷۱۰,۰۰۰ریال
        یونی ویو-UNIVIEW
        دوربین مداربسته UNIVIEW-IPC3238ER3-DVZ موجود در انبار ۱ریال
        دوربین مداربسته UNIVIEW- IPC268ER9-DZ موجود در انبار ۱ریال
        دوربین مداربسته UNIVIEW- IPC6258SR-X22P موجود در انبار ۱ریال
        دوربیم مداربسته UNIVIEW- IPC6858SR-X22 موجود در انبار ۱ریال
        دوربین مداربسته UNIVIEW- IPC868ER-VF18 موجود در انبار ۱ریال
        دوربین مداربسته UNIVIEW- IPC568E-G موجود در انبار ۱ریال
        دوربین مداربسته UNIVIEW- IPC6248SR-X22 موجود در انبار ۱ریال
    دوربین مداربسته WI-FI
پکیج دوربین مداربسته
پکیج 1 دوربین موجود در انبار ۸,۹۶۵,۰۰۰ریال
پکیج 2 دوربین موجود در انبار ۱۱,۹۳۰,۰۰۰ریال
پکیج 3 دوربین موجود در انبار ۱۴,۹۹۵,۰۰۰ریال
پکیج 4 دوربین موجود در انبار ۱۷,۲۹۰,۰۰۰ریال
پکیج 5 دوربین موجود در انبار ۲۳,۱۲۵,۰۰۰ریال
پکیج 6 دوربین موجود در انبار ۲۶,۴۶۰,۰۰۰ریال
پکیج 7دوربین موجود در انبار ۲۹,۲۵۵,۰۰۰ریال
پکیج 8 دوربین موجود در انبار ۳۲,۳۲۰,۰۰۰ریال
پکیج 12 دوربین موجود در انبار ۴۷,۷۸۰,۰۰۰ریال
پکیج 16 دوربین موجود در انبار ۶۰,۰۴۰,۰۰۰ریال
اعلام حریق
    دستگاه اعلام حریق
        زتا-ZETA
        پنل اعلام حریق 4 و 8 زون Zeta infinity موجود در انبار ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ریال
        فلاشر اعلام حریق Zeta SL6 موجود در انبار ۱,۱۸۰,۰۰۰ریال
        آژیر اعلام حریق Zeta ZS2 موجود در انبار ۳,۹۰۰,۰۰۰ریال
        آژیر اعلام حریق Zeta securetone موجود در انبار ۱,۵۶۰,۰۰۰ریال
        آژیر اعلام حریق فضای بیرونی ZMT/8W موجود در انبار ۱,۸۵۰,۰۰۰ریال
        شاسی اعلام حریق Zeta CP3 موجود در انبار ۱,۹۰۰,۰۰۰ریال
        شاسی اعلام حریق Zeta CP2 موجود در انبار ۱,۸۰۰,۰۰۰ریال
        دتکتور گاز اعلام حریق ZG- 100 موجود در انبار ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ریال
        دتکتور ترکیبی ( دودی و حرارتی) اعلام حریق MKII-OH موجود در انبار ۲,۹۰۰,۰۰۰ریال
        دتکتور دودی اعلام حریق MKII-OP موجود در انبار ۱,۴۰۰,۰۰۰ریال
        دتکتور اعلام حریق حرارتی ثابت MKII-HF موجود در انبار ۱,۴۵۰,۰۰۰ریال
        فلیم دتکتور اعلام حریق Zeta FEUV 2000 موجود در انبار ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ریال
        بیم دتکتور 40 ، 80 و 100 متری اعلام حریق موجود در انبار ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ریال
        ریموت اعلام حریق LED موجود در انبار ۱۹۰,۰۰۰ریال
        زیتکس-ZITEX
        آژیرو فلاشراعلام حریق مدل ZI-SS 81 موجود در انبار ۵۴۵,۰۰۰ریال
        آژیرو فلاشر اعلام حریق مدل ZI-SS 88 موجود در انبار ۱,۷۹۵,۰۰۰ریال
        شاسی اعلام حریق مدل ZI-CP 85 موجود در انبار ۳۹۵,۰۰۰ریال
        شاسی اعلام حریق مدل ZI-CP 86 موجود در انبار ۴۴۵,۰۰۰ریال
        شاسی اعلام حریق مدل ZI-CP 95 موجود در انبار ۴۹۵,۰۰۰ریال
        دتکتور گاز اعلام حریق مدل ZI-G 915 موجود در انبار ۱,۷۹۵,۰۰۰ریال
        دتکتور حرارتی افزایشی اعلام حریق مدل ZI-H 715ROR موجود در انبار ۶۸۵,۰۰۰ریال
        دتکتور دودی اعلام حریق مدل ZI-S 815 موجود در انبار ۶۹۵,۰۰۰ریال
        دتکتور حرارتی ثابت اعلام حریق مدل ZI-H 717 موجود در انبار ۷۲۵,۰۰۰ریال
        دتکتور حرارتی افزایشی اعلام حریق مدل ZI-H 717ROR موجود در انبار ۷۳۵,۰۰۰ریال
        دتکتور دودی اعلام حریق مدل ZI-S 817 موجود در انبار ۷۴۵,۰۰۰ریال
        دتکتور حرارتی ثابت و افزایشی اعلام حریق مدل ZI-S 720 موجود در انبار ۷۸۵,۰۰۰ریال
        پنل سیستم اعلام حریق زیتکس 2 زون مدل ZX-1800-N موجود در انبار ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ریال
        دتکتور دودی اعلام حریق مدل ZI-S 820 موجود در انبار ۷۹۵,۰۰۰ریال
        دتکتور دودی و حرارتی اعلام حریق مدل ZI-HSD 1020 موجود در انبار ۱,۱۴۵,۰۰۰ریال
        دستگاه اعلام حریق زیتکس 4 زون موجود در انبار ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ریال
        دستگاه اعلام حریق زیتکس 8 زون موجود در انبار ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ریال
        دستگاه اعلام حریق زیتکس 10زون موجود در انبار ۱۴,۶۵۰,۰۰۰ریال
        دستگاه اعلام حریق زیتکس 16 زون موجود در انبار ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ریال
        ساینکلن-SYNCOLN
        پنل اعلام حریق سینکلن 16 زون موجود در انبار ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
        پنل اعلام حریق سینکلن 8 زون موجود در انبار ۳۵,۴۰۰,۰۰۰ریال
        پنل اعلام حریق سینکلن 2 زون موجود در انبار ۳۰,۶۰۰,۰۰۰ریال
        پنل اعلام حریق سینکلن 4 زون موجود در انبار ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ریال
        دتکتور گاز شهری سینکلن انگلستان موجود در انبار ۳,۵۵۰,۰۰۰ریال
        شستی اعلام حریق سینکلن 400-2000 موجود در انبار ۲,۲۵۰,۰۰۰ریال
        آژیر داخلی سینکلن اعلام حریق متعارف 200-1000 موجود در انبار ۳,۸۰۰,۰۰۰ریال
        دتکتور حرارت سینکلن انگلیس 300-2000 موجود در انبار ۲,۷۲۰,۰۰۰ریال
        دتکتور دود سینکلن انگلستان مدل s27 پارت نامبر 200-2000 موجود در انبار ۲,۷۳۰,۰۰۰ریال
        سی تک-C-TEC
        فایر ری-FIRE RAY
درب اتوماتیک
    پکیج اقتصادی کرکره برقی
    پکیج درب کرکره ای موجود در انبار ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ریال
    کرکره های الومینیم
        تیغه 8 سانتیمتری وزن سبک
        تیغه 8 سانتیمتری وزن سبک موجود در انبار ۱,۸۵۰,۰۰۰ریال
        تیغه 8 سانتی متری وزن استاندارد
        تیغه 8 سانتی متری وزن استاندارد کرکره برقی موجود در انبار ۲,۲۵۰,۰۰۰ریال
        تیغه 8 سانتی متری وزن استاندارد دو پل
        تیغه 8 سانت استاندارد لیبل اکرا موجود در انبار ۲,۴۵۰,۰۰۰ریال
        تیغه 8 سانتی متری گالوانیزه
        تیغه 8 سانتی متری گالوانیزه کرکره برقی موجود در انبار ۲,۲۵۰,۰۰۰ریال
        تیغه پلی کربنات الماس
        تیغه کرکره پلی کربنات الماس موجود در انبار ۳,۲۵۰,۰۰۰ریال
        تیغه پلی کربنات برلیان
        تیغه پلی کربنات برلیان موجود در انبار ۳,۰۵۰,۰۰۰ریال
        پالارکو PALAR.CO
        آکرا AKRA
        تیغه آکرا موجود در انبار ۲,۳۰۰,۰۰۰ریال
        آکرول AKROLL
        تیغه آکرول موجود در انبار ۲,۴۰۰,۰۰۰ریال
        آکفا AKFA
        تیغه آکفا موجود در انبار ۲,۲۵۰,۰۰۰ریال
        اترک ATRAK
        تیغه اترک استاندارد دوپل موجود در انبار ۲,۱۰۰,۰۰۰ریال
        تیغه 100 اترک موجود در انبار ۲,۶۴۰,۰۰۰ریال
        پادرول PADROLL
        تیغه 80 قوس راشا موجود در انبار ۱,۸۵۰,۰۰۰ریال
        تیغه 3سانتی موجود در انبار ۳,۱۴۰,۰۰۰ریال
        تیغه 80 قوس سه خط موجود در انبار ۲,۲۸۰,۰۰۰ریال
        تیغه لوکس 110 موجود در انبار ۲,۷۳۰,۰۰۰ریال
        تیغه قوس 100 موجود در انبار ۲,۳۴۰,۰۰۰ریال
        تیغه قوس 60 موجود در انبار ۲,۰۰۰,۰۰۰ریال
        تیغه لوکس 70 موجود در انبار ۲,۷۳۰,۰۰۰ریال
        تیغه 80 قوس دوپل موجود در انبار ۲,۲۹۰,۰۰۰ریال
        ریل قوطی دار 12 سانتی موجود در انبار ۸۰۰,۰۰۰ریال
        تیغه 2 سانتی موجود در انبار ۲,۵۵۰,۰۰۰ریال
        ریل اسپایدر موجود در انبار ۵۹۰,۰۰۰ریال
        تیغه لوکس 90 موجود در انبار ۲,۷۳۰,۰۰۰ریال
        تیغه پانچ 80 موجود در انبار ۲,۳۶۰,۰۰۰ریال
    موتور کرکره برقی
        سیگما-SIGMA
        سویل-SEVIL
        اس دی سی-SDC
        اتومات-AUTOMAT
        اسمارت-SMART
        موتور توبولار اسمارت 300 نیوتن موجود در انبار ۱۹,۳۷۰,۰۰۰ریال
        موتور ساید اسمارت 300 کیلو DC موجود در انبار ۱۸,۷۳۰,۰۰۰ریال
        موتور ساید اسمارت 500 کیلو DC در انبار موجود نیست ۱۹,۳۶۰,۰۰۰ریال
        سیماران-SIMARAN
        تیونی-TIUNY
        موتور ساید TIUNY موجود در انبار ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ریال
        لیفت توربو-LIFT TURBO
        موتور توبلار لیفت توربو 140 نیوتن موجود در انبار ۹,۲۰۰,۰۰۰ریال
        موتور ساید لیفت توربو 300 کیلو DC موجود در انبار ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ریال
        موتور توبلار لیفت توربو 60 نیوتن موجود در انبار ۶,۳۴۰,۰۰۰ریال
        موتور ساید لیفت توربو 500 کیلو DC موجود در انبار ۱۷,۸۹۰,۰۰۰ریال
        موتور ساید لیفت توربو 300 کیلو AC موجود در انبار ۱۱,۴۷۰,۰۰۰ریال
        موتور ساید لیفت توربو 600 کیلو AC موجود در انبار ۱۱,۹۴۰,۰۰۰ریال
        موتور لیفت توربو 300 کیلو سیم پیچ مس AC موجود در انبار ۱۳,۵۸۰,۰۰۰ریال
        نوبل-NOBEL
        موتور ساید نوبل 300 کیلو سیم پیچ مسی AC موجود در انبار ۱۹,۱۲۰,۰۰۰ریال
        موتور ساید نوبل 600 کیلو سیم پیچ مسی AC موجود در انبار ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ریال
        بتا-BETA
        موتور ساید بتا 300 کیلو AC موجود در انبار ۱۲,۲۹۰,۰۰۰ریال
        بارزانته-BARZANTE
        موتور سانترال بارزانته 180 موجود در انبار ۱۰,۶۶۰,۰۰۰ریال
        موتور توبولار بارزانته 80 نیوتن موجود در انبار ۱,۱۵۰,۰۰۰ریال
        موتور توبولار بارزانته 100 نیوتن موجود در انبار ۱۱,۴۸۰,۰۰۰ریال
        موتور ساید بارزانته 500 کیلو DC موجود در انبار ۲۴,۱۰۰,۰۰۰ریال
        موتور ساید بارزانته 750 کیلو DC موجود در انبار ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ریال
        موتور ساید بارزانته 300 کیلو DC موجود در انبار ۲۳,۵۸۰,۰۰۰ریال
        موتور ساید بارزانته 600 کیلو سیم پیچ آلومینیوم AC موجود در انبار ۱۶,۱۲۰,۰۰۰ریال
        موتور ساید بارزانته 300 کیلو سیم پیچ آلومینیوم AC موجود در انبار ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
        موتور ساید بارزانته سیم پیچ مس 300 کیلو AC موجود در انبار ۱۵,۸۵۰,۰۰۰ریال
        موتور توبولار بارزانته 140 نیوتن صنعتی موجود در انبار ۱۵,۶۱۰,۰۰۰ریال
        موتور توبولار بارزانته 140 نیوتن موجود در انبار ۱,۲۲۰,۰۰۰ریال
        تسلا-TESLA
        موتور ساید تسلا 300 کیلو AC موجود در انبار ۹,۹۷۰,۰۰۰ریال
        موتور ساید تسلا 300 کیلو AC موجود در انبار ۱,۰۵۰,۰۰۰ریال
        کی تی ام-KTM
        موتور ساید کی تی ام 300 کیلو AC موجود در انبار ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ریال
        موتور ساید کی تی ام 800 کیلو AC موجود در انبار ۱۶,۸۵۰,۰۰۰ریال
        استرانگ-ESTRANG
        موتور ساید استرانگ 500کیلو DC موجود در انبار ۱۸,۳۸۰,۰۰۰ریال
        یونیورسال-UNIVERSAL
        موتور توبلار یونی ورسال موجود در انبار ۸,۳۱۰,۰۰۰ریال
    جک برقی
        بی اف تی-BFT
        جک برقی BFT- PHOBOS BT موجود در انبار ۵۴,۲۸۰,۰۰۰ریال
        جک برقی BFT- KUSTOS A25 موجود در انبار ۵۷,۷۰۲,۰۰۰ریال
        جک برقی BFT- phobos A40 موجود در انبار ۵۹,۸۲۶,۰۰۰ریال
        نایس-NICE
        جک برقی NICE- Wingo موجود در انبار ۵۱,۰۹۴,۰۰۰ریال
        بلانکو-BLANCO
        جک برقی بلانکو موجود در انبار ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ریال
        فک-FAAC
        جک برقی 412 FAAC موجود در انبار ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
        لایف-LIFE
        جک برقی LIFE موجود در انبار ۶۵,۴۹۰,۰۰۰ریال
        بنینکا-BENINCA
        سیماران-SIMARAN
        جک برقی FARAZ- s4 موجود در انبار ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ریال
        جک برقی FARAZ- P4 موجود در انبار ۴۲,۴۸۰,۰۰۰ریال
        سوزوکی-SUZUKI
        جک برقی سوزوکی موجود در انبار ۲۴,۷۸۰,۰۰۰ریال
        جک برقی کالیپسو
        جک برقی کالیپسو در انبار موجود نیست ۴۶,۳۷۴,۰۰۰ریال
        محک-MAHAK
        جک برقی محک MGO 200 موجود در انبار ۲۸,۳۰۰,۰۰۰ریال
        جک پارکینگی شفت بلند محک موجود در انبار ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ریال
        لنسر-LANCER
        جک برقی لنسر موجود در انبار ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ریال
        پروتکو-PROTECO
        جک برقی پروتکو لیدر موجود در انبار ۴۷,۱۲۵,۰۰۰ریال
        آریا-ARIA
        جک برقی آریا 600 موجود در انبار ۲۵,۳۷۰,۰۰۰ریال
        جک برقی آریا 400 موجود در انبار ۲۳,۶۰۰,۰۰۰ریال
        بارزانته-BARZANTE
        جک برقی بارزانته 400 موجود در انبار ۲۶,۳۱۴,۰۰۰ریال
        جک برقی بارزانته 600 موجود در انبار ۲۷,۴۹۴,۰۰۰ریال
        تریکو-TERICO
        جک برقی تریکو موجود در انبار ۲۴,۱۲۵,۰۰۰ریال
        یال- YAAL
    اپراتور شیشه ای
        اپراتور شیشه ای کرماس ترکیه
        اپراتور شیشه ای کرماس ترکیه در انبار موجود نیست ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
        تورمکس-TORMAX
        کی تی اچ-KTH
        اپراتور درب اتوماتیک شیشه ای کشویی KTH-TH3 موجود در انبار ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ریال
        سیماران-SIMARAN
        اپراتور درب اتوماتیک شیشه ای سیماران موجود در انبار ۳۰,۲۰۰,۰۰۰ریال
        سسامو-SESAMO
        اپراتور درب اتوماتیک شیشه ای سسامو Pratika موجود در انبار ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ریال
        لابل-LABEL
        درب اتوماتیک کشویی لابل موجود در انبار ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ریال
        اسمارت-SMART
        اپراتور شیشه ای اسمارت موجود در انبار ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ریال
        رکورد-RECORD
        درب اتوماتیک کشویی رکورد موجود در انبار ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
    درب ریلی
        بی اف تی-BFT
        موتور درب اتوماتیک BFT- DEIMOS BT A600 موجود در انبار ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ریال
        نایس-NICE
        موتور درب اتوماتیک NICE- ROBO KCE موجود در انبار ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ریال
        موتور درب اتوماتیک NICE- SL 400 موجود در انبار ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ریال
        موتور درب اتوماتیک NICE- RUN 1800 موجود در انبار ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ریال
        موتور درب اتوماتیک NICE- RUN 2500 موجود در انبار ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ریال
        فک-FAAC
        موتور درب اتوماتیک FAAC- 740 موجود در انبار ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ریال
        موتور درب اتوماتیک FACC- 746 موجود در انبار ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ریال
        موتور درب FAAC- 741 موجود در انبار ۸۹,۴۰۰,۰۰۰ریال
        موتور درب الکتروهیدرولیک FAAC- 844 موجود در انبار ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ریال
        لایف-LIFE
        بنینکا-BENINCA
        سیماران-SIMARAN
        سوزوکی-SUZUKI
        جک برقی SUZUKI- SZ-1000 موجود در انبار ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ریال
        جک برقی SUZUKI- SZ-1500 موجود در انبار ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ریال
    مرکز کنترل کرکره برقی
    مرکز کنترل کرکره برقی سایدبا ریموت موجود در انبار ۱,۷۰۰,۰۰۰ریال
    مرکز کنترل کرکره برقی توبلار موجود در انبار ۱,۶۵۰,۰۰۰ریال
    مرکز کنترل F ch بتا فول کانال موجود در انبار ۱ریال
    مرکز کنترل 4 کانال بتا موجود در انبار ۱ریال
    مرکز کنترل 4 موتور بتا موجود در انبار ۱ریال
    مرکز کنترل کرکره اسپانیایی موجود در انبار ۱ریال
    لوازم جانبی درب برقی
    در انبار موجود نیست ۷۲۰,۰۰۰ریال
    قفل برقی لاک پشتی یال موجود در انبار ۲,۷۵۰,۰۰۰ریال
    یو پی اس درب برقی
    پو پی اس موتور AC موجود در انبار ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ریال
    یو پی اس درب برقی موجود در انبار ۱۱,۹۵۰,۰۰۰ریال
دزدگیراماکن
    دستگاه دزدگیر
        پکیج کامل دزدگیر
        پک دزدگیر وایرلس (بی سیم) در انبار موجود نیست ۱۷,۵۵۰,۰۰۰ریال
        پک دزدگیر اماکن(سیم دار) در انبار موجود نیست ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ریال
        پکیج دزدگیر در انبار موجود نیست ۱۵,۴۹۰,۰۰۰ریال
        پارادوکس-PARADOX
        تسو-TESSO
        دستگاه دزدگیر سیم کارتی تسو موجود در انبار ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ریال
        کلاسیک-CLASSIC
        ریموت گیگا کد +64 موجود در انبار ۱,۷۴۰,۰۰۰ریال
        ریموت گیگا کد PRO64 موجود در انبار ۱,۰۵۰,۰۰۰ریال
        سانترال گیگا کد ULTRA PRO64 موجود در انبار ۷,۶۵۰,۰۰۰ریال
        سانترال گیگا کد +ULTRA 64 موجود در انبار ۹,۳۵۰,۰۰۰ریال
        تلفن کننده سخنگو 20 حافظه LCD موجود در انبار ۵,۹۰۰,۰۰۰ریال
        تلفن کننده سیمکارتی G1 ULTRA موجود در انبار ۹,۵۵۰,۰۰۰ریال
        آ اس آ-ASA
        جی ام کا-GMK
        سایلکس-SILEX
        سیستم امنیتی اماکن +SG7 موجود در انبار ۱۳,۲۷۰,۰۰۰ریال
    چشم و سنسورها
    چشم کلاسیک آلفا موجود در انبار ۱,۸۵۰,۰۰۰ریال
    چشم وایرلس FOX2 موجود در انبار ۲,۹۶۰,۰۰۰ریال
    چشم پارادکس 476 موجود در انبار ۱,۲۵۰,۰۰۰ریال
    چشم محیط باز پارادکس DG75 در انبار موجود نیست ۴,۲۵۰,۰۰۰ریال
    دتکتور دود دزدگیری موجود در انبار ۱,۵۵۰,۰۰۰ریال
    اژیر 12 ولت موجود در انبار ۵۶۰,۰۰۰ریال
خانه هوشمند
یو پی اس
    یو پی اس دوربین مداربسته
    یو پی اس دوربین مداربسته 4 کانال موجود در انبار ۸,۰۰۰,۰۰۰ریال
    یو پی اس دوربین مداربسته 8 کانال موجود در انبار ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ریال
    یو پی اس دوربین مداربسته 16 کانال موجود در انبار ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ریال
        4 کانال
        8 کانال
        16 کانال
لوازم جانبی
باطری 12 ولت موجود در انبار ۲,۱۰۰,۰۰۰ریال
باطری 12 ولت 7.2 امپر موجود در انبار ۲,۵۵۰,۰۰۰ریال
باطری 12 ولت 7 امپر موجود در انبار ۲,۶۰۰,۰۰۰ریال
اداپتور 12 ولت موجود در انبار ۳۸۵,۰۰۰ریال
باطری A27 موجود در انبار ۸۵,۰۰۰ریال
باطری A23 موجود در انبار ۸۵,۰۰۰ریال
باطری 2016 ریموت موجود در انبار ۹۰,۰۰۰ریال
داکت موجود در انبار ۶۲,۰۰۰ریال
لوله فلکسی روکش دار نمره 21 موجود در انبار ۷۵,۰۰۰ریال
لوله فلکسی روکش دار نمره 16 موجود در انبار ۶۸,۰۰۰ریال
لوله فلکسی روکش دار نمره 13 موجود در انبار ۶۲,۰۰۰ریال
کابل کواکسیال ترکیبی موجود در انبار ۲۸,۰۰۰ریال
فیش BNCپرسی موجود در انبار ۴۲,۰۰۰ریال
فیش BNCپیچی در انبار موجود نیست ۴۵,۰۰۰ریال
فیش BNC پیچی دم طلایی در انبار موجود نیست ۴۶,۰۰۰ریال
فیش BNC موجود در انبار ۴۵,۰۰۰ریال
جعبه تقسیم موجود در انبار ۶۵,۰۰۰ریال
هارد
    هارددیسک اینترنال
        وسترن
        هارد 500 گیگ وسترن در انبار موجود نیست ۳,۲۲۰,۰۰۰ریال
        هارد 1 ترابایت وسترن بنفش در انبار موجود نیست ۶,۲۲۰,۰۰۰ریال
        هارد2ترابایت وسترن بنفش موجود در انبار ۸,۲۹۰,۰۰۰ریال
        هارد 4 ترابایت وسترن بنفش موجود در انبار ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ریال
        هارد 1 ترابایت وسترن ابی موجود در انبار ۵,۹۲۰,۰۰۰ریال
        هارد2 ترابایت وسترن ابی موجود در انبار ۷,۴۷۰,۰۰۰ریال
        سیگیت
        هارد 1 ترابایت سیگیت در انبار موجود نیست ۶,۴۴۰,۰۰۰ریال
        هارد 2 ترابایت سیگیت در انبار موجود نیست ۹,۶۷۰,۰۰۰ریال
        هارد4 ترابایت سیگیت در انبار موجود نیست ۱۷,۷۴۰,۰۰۰ریال
سویچ شبکه
    D-Link
        5 پورت
        سویچ شبکه 5 پورت 10/100 DLINK موجود در انبار ۹۹۰,۰۰۰ریال
        سوییچ شبکه 5 پورت گیگابایت DLINK موجود در انبار ۲,۸۵۰,۰۰۰ریال
        8 پورت
        سویچ شبکه 8 پورت 10/100 DLINK موجود در انبار ۱,۹۰۰,۰۰۰ریال
        سوییچ شبکه 8 پورت گیگابایت DLINK موجود در انبار ۴,۰۰۰,۰۰۰ریال
        16 پورت
        سویچ شبکه 16 پورت 10/100 DLINK موجود در انبار ۵,۳۳۰,۰۰۰ریال
        سوییچ شبکه 16 پورت گیگابایت DLINK موجود در انبار ۱۰,۱۸۰,۰۰۰ریال
        24 پورت
        سویچ شبکه 24 پورت 10/100 DLINK موجود در انبار ۱۳,۴۵۰,۰۰۰ریال
        سوییچ شبکه 24 پورت گیگابایت DLINK موجود در انبار ۱۵,۱۱۰,۰۰۰ریال
    TP-Link
        5 پورت
        سویچ شبکه 5 پورت 10/100 TPLINK موجود در انبار ۱,۱۷۰,۰۰۰ریال
        سوییچ شبکه 5 پورت گیگابایت TP LINK موجود در انبار ۲,۷۳۰,۰۰۰ریال
        8 پورت
        سویچ شبکه 8 پورت 10/100 TPLINK موجود در انبار ۱,۹۳۰,۰۰۰ریال
        سوییچ شبکه 8 پورت گیگابایت TP LINK موجود در انبار ۴,۰۳۰,۰۰۰ریال
        16 پورت
        سویچ شبکه16 پورت 10/100 TPLINK موجود در انبار ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ریال
        سوییچ شبکه 16 پورت گیگابایت TP LINK موجود در انبار ۱۴,۰۱۰,۰۰۰ریال
        24 پورت
        سویچ شبکه 24 پورت 10/100 TPLINK در انبار موجود نیست ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ریال
        سوییچ شبکه 24 پورت گیگابایت TP LINK موجود در انبار ۱۸,۸۲۰,۰۰۰ریال
ریموت کنترل
ریموت کنترل 433 موجود در انبار ۶۰۰,۰۰۰ریال
ریموت فرکانس 433 موجود در انبار ۵۵۰,۰۰۰ریال
ریموت بلوتوث 433 موجود در انبار ۶۰۰,۰۰۰ریال
ریموت جک برقی نایس ایتالیا موجود در انبار ۲,۲۰۰,۰۰۰ریال
ریموت جک برقی بنینکا موجود در انبار ۲,۱۵۰,۰۰۰ریال
محصولات بتا
    ریموت کنترل
        لرنینگ کد
        ریموت کنترل بتا 2016 موجود در انبار ۵۸۰,۰۰۰ریال
        ریموت کنترل بتا 2013 موجود در انبار ۱,۰۵۰,۰۰۰ریال
        ریموت کنترل بتا 2007 موجود در انبار ۵۸۰,۰۰۰ریال
        ریموت کنترل بتا 2006 موجود در انبار ۵۵۰,۰۰۰ریال
        هاپینگ کد
        ریموت کنترل بتا 2011 موجود در انبار ۱,۰۵۰,۰۰۰ریال
        اسپانیایی
        ریموت کنترل دیجیتالی 99 کانال
        I-KEY
    مدار کنترل
        مرکز کنترل درب باز کن
    مرکز کنترل کرکره برقی
        مرکز کنترل کرکره
        مرکز کنترل کرکره اسپانیایی موجود در انبار ۳,۲۵۰,۰۰۰ریال
    درب باز کن
        درب باز کن ریلی
        درب بازکن ریلی F-500 موجود در انبار ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ریال
        درب بازکن ریلی F-550M موجود در انبار ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ریال
        درب باز کن بازویی
        درب بازکن بازویی BETA-400 موجود در انبار ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ریال
        درب بازکن بازویی MPC TITAN-400-24V موجود در انبار ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ریال
        درب بازکن بازویی F-600 موجود در انبار ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ریال
        درب بازکن بازویی MPC TITAN-600 موجود در انبار ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
        درب بازکن بازویی MPC TITAN-400 موجود در انبار ۳۱,۷۰۰,۰۰۰ریال
    موتور کرکره
        موتور کرکره ساید
        موتور ساید BETA DC-24V 500Kg با UPS موجود در انبار ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ریال
        موتور ساید BETA DC-24V 300Kg با UPS موجود در انبار ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ریال
        موتور ساید BETA AC 1000Kg موجود در انبار ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ریال
        موتور ساید BETA AC 600Kg موجود در انبار ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ریال
        موتور کرکره توبولار
        موتور توبولار BETA 140N.m موجود در انبار ۹,۴۰۰,۰۰۰ریال
        موتور توبولار BETA 100N.m موجود در انبار ۶,۸۰۰,۰۰۰ریال
        موتور توبولار BETA 60N.m موجود در انبار ۵,۴۰۰,۰۰۰ریال